Tomislav Slaviček-Car

Rođen 1982. godine u Rijeci. Srednjoškolsko obrazovanje stekao u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. Od 2011. do 2014. godine studirao na preddiplomskom studiju Odjela za Informatiku Sveučlišta u Rijeci te stekao zvanje prvostupnika informatike s odličnim uspjehom. Posljednji semestar preddiplomskog studija pohađao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u sklopu Ceepus programa razmjene studenata.

Godine 2015. upisao je diplomski studij na istom Odjelu, smjer IKS (informacijski i komunikacijski sustavi) te diplomirao s odličnim uspjehom u rujnu 2017. godine.


» Detalji programa