Programiranje i STEM

Izlaganje ima za cilj da predstavi Scientix Moodle kurs o upotrebi programiranja u nastavi STEM predmeta.

U duhu uvođenja informatike i težnji da se ona integriše i u ostale nastavne predmete, primeri u okviru ovog kursa koji su rađeni u Pythonu i GlowScript-u mogu da daju nove ideje nastavnicima.

Ideja je da se da nova dimenzija u oblasti informatike i programiranja koja će omogućiti lakšu međupredmetnu saradnju.

» Detalji programa