Migracije velikih Moodle sajtova

  • Kako uspešno migrirati velike Moodle sajtove? 
  • Kako vam zvuči migrirati 6 Moodle sajtova sa 35.000-45.000 korisnika?
  • Kada su podaci izraženi u 100 - 300 GB? I kad su baze velike i do 35 GB?
  • Zašto to moramo uraditi? Šta sve moramo imati i kako da to uspešno uradimo i to što brže?
  • Kako možemo optimizovati moodledata podatke, chache, i šta treba raditi sa velikim logovima? Šta treba raditi sa toliko velikim bazama podataka?
  • Koji hosting je optimalan za ovako velike Moodle sajtove? Koji je optimalan server za Moodle platforme i kako ga treba podesiti da bi se mogle izvršiti migracije? 

Izlaganje predstavlja iskustvo sa migracije Moodle sajtova za jedan veoma poznati američki koledž i to u roku od samo nekoliko dana.

» Detalji programa