Nikolche Shulevski

Predsednik udruženja Moodle Macedonia i profesor nemačkog jezika u nekoliko srednjih, visokih i privatnih škola u Bitolju. Aktivno istražuje Moodle platformu u okviru svoje doktorske disertacije, koju radi na Filološkom fakultetu u Skoplju, i koja je u završnoj fazi.  

Administrator je 4 Moodle platforme i trener na temu Moodlea u Makedoniji. Često posećuje Moodle mootove u svim zemljama nemačkog govornog područja, kao i webinare za onlajn učenje.

» Detalji programa