Olgica Spasojević

Nastavnik srpskog jezika u OŠ "Petar Leković" u Požegi. Učesnik na brojnim konferencijama i stručnim skupovima posvećenim upotrebi IKT u nastavi. Autor akreditovanog programa stručnog usavršavanja "Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem e-kurseva na Mudl platformi". Dobitnik više nagrada na konkursu Digitalni čas. Aktivna u zajednicama koje promovišu i omogućuju međunarodnu saradnju između škola. eTwinning ambasador Srbije i Microsoft Innovative Educator Expert.

» Detalji programa