Ratko Stanković

Rođen je u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Nišu, kao i Filozofski fakultet - studijsku grupu za fizičku kulturu sa prosečnom ocenom 8,46, a na diplomskom radu dobio je ocenu 10. Godine 1989. izabran je za asistenta pripravnika na predmetu Biomehanika na Studijskoj grupi za fizičku kulturu pri Filozofskom fakultetu u Nišu. Magistrirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu 1992. godine i izabran u zvanje asistenta 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu - studijska grupa fizička kultura. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Relacije relevantnih biomotoričkih i antropometrijskih dimenzija kod sportista" odbranio je na Fakultetu fizičke kulture u Nišu 2001. godine. Poslednjih godina predmet svojih istraživanja usmerio je prema trodimenzionalnoj analizi sportskih tehnika. Rukovodilac je međunarodnih projekata prekogranicne saradnje i nacionalnih projekata. Šef je programa koji se realizuje na daljinu. Više od deset godina bio je aktivan sportista i član košarkaškog kluba "Student" iz Niša. Oženjen, otac četvoro dece.

» Detalji programa