Vlatko Butleski

Rođen 1965. godine u Prilepu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Skoplju, odsek Elektroenergetika, a kasnije i na Tehničkom fakultetu u Bitolju, odsek Kompjuterska tehnika i informatika.

U obrazovnom sistemu je već 26 godina i radi kao profesor informatike i stručnih predmeta iz elektrotehničke struke u Srednjoj stručnoj školi "Riste Risteski - Ričko" u Prilepu.

Već nekoliko godina sprovodi projekte na teme iz profesionalnog razvoja nastavnika što uključuje razne oblike treninga i korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi. Koautor je platforme digitalschool.mk koja je bazirana na Moodleu i uključuje nastavnike i đake iz 11 stručnih škola.

» Detalji programa