Snežana Marković

Snežana Marković, diplomirani matematičar, nastavnica je računarstva i informatike Šeste beogradske gimnazije. Osnovna profesionalna orijentacija joj je računarsko opismenjavanje dece i odraslih, korišćenje IKT u nastavi, a naročito elektronsko učenje, Web dizajn, Internet marketing. Autor je ili koautor više projekata, radova i poglavlja u udžbenicima na temu upotrebe IKT-a u nastavi i Interneta. Povremeno je član stručnih komisija ZUOV-a za oblasti računarstvo i informatika. Autor je i administrator više Web sajtova, te koautor akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju iz oblasti elektronskog učenja.

Trenutno se angažuje i na projektu e-pismen.rs - seriji promotivnih predavanja u Beogradu i većim centrima u Srbiji kojima se prezentuju mogućnosti i prednosti Interneta u formalnom i neformalnom obrazovanju, primeri dobre prakse na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i najpopularniji Web alati koji olakšavaju dostupnost i upotrebljivost obrazovnih sadržaja.

» Detalji programa