E-učenje u telekomunikacijama zasnovano na Moodle platformi

Izlaganje predstavlja prikaz e-lekcija koje se koriste u izvođenju nastave iz predmeta Digitalne telekomunikacije. Prikazana je mogućnost implementiranja multimedijalnih sadržaja u e-lekcijama.

» Detalji programa