Snežana Marković

Nastavnica računarstva i informatike u Šestoj beogradskoj gimnaziji. Diplomirani matematičar, smer računarstvo, 25 godina radnog staža u gimnaziji i 3 u MPNTR. Od 2009. moderira, kreira i administrira Mudl-kurseve za primenu u sopstvenoj nastavnoj praksi i za obuku nastavnika. Kao pomoćnik ministra prosvete angažovala se na promeni statusa informatike u OŠ i rukovodila je radnom grupom za kreiranje novih nastavnih programa. Saradnik ZVKOV-a, ZUOV-a i Petlje u realizaciji Mudl-kurseva.

» Detalji programa