Integracija Wordpress + Zoom + Moodle

Da bi se održala međunarodna HR konferencija, postojala je potreba za izradom WordPress sajta, gde se učesnici informišu i prijavljuju za konferenciju i izvršavaju onlajn plaćanje. Svi registrovani učesnici konferencije automatski se integrišu na platformu na kojoj se konferencija održava. Da bi učesnici mogli da napuste audio i video komunikaciju, Moodle platforma se povezuje sa ZOOM-om, na nekoliko korisničkih naloga, da bi pratili vebinar i nekoliko, da bi pratili radionice.

Ovo je bio veliki izazov, kako integrisati ove tri platforme, administrirati, modifikovati za potrebe korisnika i tako dalje.

» Detalji programa