Izlazak iz zone komfora i kako preživeti

Prikaz procesa uvođenja i korišćenja onlajn obuka u organizaciji koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem i osnaživanjem vaspitača i nastavnika za kvalitetan rad sa decom.

U izlaganju ćemo se osvrnuti na početak, podršku, izazove, potrebno vreme, dostignuća i naučene lekcije tokom ovog procesa, ali i na uticaj koji je imala i ima pandemija na celu organizaciju i prebacivanje realizaciju skoro 90% delatnosti uz pomoć interneta.

» Detalji programa