Vesna Zlatarović

Diplomirala na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započela kao stručni saradnik-psiholog u osnovnoj školi, a od 2002. godine radi u CIP-centru za interaktivnu pedagogiju kao koordinator projekata. Trenutno je na poziciji specijaliste za obrazovanje.

Ima dobro razumevanje individualizovanog pristupa u nastavnoj praksi i bogato iskustvo u dizajniranju kvalitetnih programa obuke za nastavnike, njihovoj realizaciji i pružanju mentorske podrške. Bavi se poboljšanjem kvaliteta obrazovanja i inkluzivnošću obrazovnih ustanova.

Autor je i koautor različitih akreditovanih programa obuka koji se realizuju neposredno ili putem interneta. Realizovala je brojne kurseve na terenu i putem interneta za nastavnike kao trener/moderator. Koautor je nekoliko priručnika, publikacija i istraživanja. Upoznata je sa upotrebom sistema ATutor i Moodle, kao i administriranjem i čuvanjem sadržaja na Joomla veb platformi. Vesna je takođe trener za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje sukoba.

» Detalji programa