Model obrnute učionice u nastavi iz imunologije

Ključna stvar za uspješno vođenje nastave u online okruženju je osiguravanje redovite i jasne komunikacije te pravovremeno informiranje. Dodatno, online nastava zahtijeva disciplinu i organiziranost studenata na koju utječemo strukturiranom organizacijom online nastave koja od studenata traži kontinuirani angažman, ne samo u sinkronom već i u asinkronom načinu rada.

Na predmetu imunologija uveli smo model obrnute učionice u kojem kroz LMS i primjenu različitih interaktivnih tehnologije e-učenja provodimo asinkroni dio nastave, dok sinkroni dio provodimo kroz BBB učionicu u kojoj kroz rad sa studentima pojašnjavamo koncepte koji su u udžbeniku loše objašnjeni, za obrade slučajeva i odgovaranje na studentska pitanja. U BBB učionici više ne držimo pasivni dio nastave (predavanja) već se fokusiramo na ishode učenja putem kojih prolazimo kroz gradivo u diskusiji sa studentima.

Znajući da je aktivno učešće studenata u neposrednoj nastavi u pravilu obrnuto proporcionalno veličini grupe, seminarske grupe dijelimo u manje podgrupe. Budući da se u BBB učionici radi s manjim brojem studenata svi imaju uključene kamere jer je na taj način lakše uspostaviti neposrednu komunikaciju i potaknuti studente na veći angažman u radu.

» Detalji programa