Mirza Žižak

Izvanredni profesor na Katedri za fiziologiju i imunologiju i voditelj Ureda za e-učenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MEF). Posljednjih 18tak godina aktivno djeluje na primjeni i integraciji ICTa u studij medicine.

Od 2001. god. je urednik web stranice STUDMEF koja čini jednu od najopsežnijih i najposjećenijih stranica Web portala MEFa. Od 2001.-03. god. bio je voditelj e-projekta MZTa iz kojeg je proizašao program za učenje funkcije bioloških membrana i prijenosa signala. Bio je mentor u više navrata studentima koji su na studentskim kongresima prezentirali radove iz područja e-učenja. Autor je interaktivnog simulacijskog programa „PROSIG“ za učenje potencijala membrane koji se od 2004. god. koristi u nastavi fiziologije na tri hrvatska MEFa te na MEFu u Mostaru.

Od 2006.-2019. god. urednik za multimediju u Croatian Medical Journal-u (CMJ). Od 2007-09. član sveučilišnog povjerenstva za e-učenje koje izrađuje Strategiju razvoja e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2007. predsjednik povjerenstva za e-obrazovanje na MEFu.

E-learning manager postaje 2008. god. sa završetkom E-Learning Akademije program za E-learning Management. Iste godine završava i CARNetov online e-tečaj za e-mentora. Od 2008. voditelj je mješovitog e-izbornog predmeta „Potencijali membrane“ koji 2012. god. osvaja nagradu kao najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu.

» Detalji programa