MOODLE će promeniti sve(t)

Kratak prikaz uticaja MOODLE platforme na način i kvalitet nastave tokom studiranja, studenta kao individue i na samog nastavnika - iz ugla jednog studenta.

» Detalji programa