Moodle kao školska platforma u doba pandemije

Organizacija rada na platformi, obuke nastavnika i učenika i opcije koje se koriste. Prednosti Moodle sistema u odnosu na druge slične platforme.

» Detalji programa