Na Moodle o Moodle

Prikaz kako je na Farmaceutskom fakultetu Univerzita u Beogradu na Moodle platformi organizovana i realizovana onlajn obuka za nastavnike i saradnike kroz kurs Obuka za Moodle, kao i rezultati korišćenja Moodle u doba COVIDA-19.

Farmaceutski fakultet se za održavanje teorijske nastave opredelio za varijantu predavanja preko Webex-a ili korišćenje Moodle platforme, lekcije i druge vrste aktivnosti.

Najviše se koristila Moodle aktivnost „Test“ jer je  preporuka Tima za realizaciju nastave u vanrednim okolnostima bila da se kolokvijumu realizuju onlajn budući da predstavlja formativni vid ocenjivanja i predispitnu aktivnost. Sprovedeno je više različitih proba i simulacija dok se nisu kreirala uputstva kako realizovati onlajn kolokvijum, tako da je u periodu april-maj 2020. godine od 77 planiranih kolokvijuma realizovana čak 72 kolokvijuma preko Moodle.

» Detalji programa