Danijela Đukić-Ćosić

Rođena 29.01.1976. u Šapcu. Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer diplomirani farmaceut upisala 1995. godine, diplomirala 2000. godine. Na istom fakultetu je doktorirala 2011. godine i završila specijalističke akademske studije 2014. godine. Dobitnica je više stipendija i nagrada u toku studija i dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada.

Zaposlena je na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“ Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta od 2000. godine. U zvanje docenta izabrana je 2013. godine, a vanrednog profesora 2018. godine. Gostujući je predavač na Medicinskom fakultetu Univerzita u Banjoj Luci na odseku Farmacija.

Moodle platformu poznaje od 2009. godine i aktivno je koristi u nastavi. Uvođenjem vanrednog stanja od početka pandemije novim korona virusom bila je član Tima za realizaciju nastave u vanrednim okolnostima. Povodom Godišnje nagrade za doprinos nastavi u školskoj 2019/2020. godini Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet dodelio joj je pohvalnica za angažovanje u edukaciji nastavnog osoblja za primenu inovativnih metoda u nastavi i proceni znanja studenata.

» Detalji programa