Primjeri iz prakse - Devedeset sedmogodišnjaka u jednoj učionici

OŠ „Ratko Žarić“ iz Nikšića posjeduje Moodle platformu od 2012. godine http://osratkozaric.com/moodle/ . Platformu je instalirala prof. Dušanka Vujičić, a namjena joj je bila za lakši rad na raznim projektima, realizaciju sekcija, dodatne ili dopunske nastave. U martu 2020. kada su sve crnogorske škole prešle na onlajn učenje, prof. Vujičić je svoju virtuelnu učionicu kreirala na školskom Moodle sistemu i počela rad sa učenicima svog odjeljenja, prvog radnog dana u narednoj sedmici (ponedjeljak 16. mart). Sljedećeg ponedjeljka su svi nastavnici morali organizovati  nastavu, svako na način kako zna i može. Da bi olakšala rad koleginicama iz razrednog vijeća II razreda, prof. Vujičić ih je pozvala da svoje učenike priključe njenim i tako je do kraja školske 2019/2020. godine uspješno realizovana nastava u jednoj učionici sa 90 đaka sedmogodišnjaka. 

Kroz izlaganje ću prikazati alate i dodatke, kao i načine organizacije nastave sa učenicima mlađeg školskog uzrasta, kada je u pitanju rad sa brojnim „odjeljenjem“.

» Detalji programa