Dušanka Vujičić

Profesorica razredne nastave i  magistar informatike iz Nikšića. Nastavnik savjetnik,  Microsoft trener,  trener British Council-a za projekat Škole za 21. vijek, vodeća učiteljica EU Code Week-a,  ambasadorka svjetske matematičke organizacije International Youth Math Challenge, ambasadorka International Astronomy and Astrophysics Competition,  članica menadžmenta Global Trainer Academy, predsjednica crnogorskog tima, sertifikovani Mikrosoft inovativni edukator, ambasadorka Foremost fondacije za Crnu Goru,  pobednik državnog takmičenja Кreativna nastava 2013.

Autor je i trener 14 akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika. Direktorka je Udruženja inovativnih nastavnika „ZbornicaCG“.

Autor je i osnivač više državnih i međunarodnih projekata, nosilac brojnih nagrada, kako na državnom, regionalnom, tako i na svjetskom nivou, od kojih izdvaja Global Teacher Award 2019. priznanje za jednog od 100 najboljih nastavnika svijeta.

Učiteljica Vujičić je učesnica državnog projekta #UčiDoma, snimala je časove matematike za 4. i 3. razred.

» Detalji programa