Marin Režić

Radi u CARNET-u od srpnja 2018. godine kao suradnik u Odjelu podrške obrazovanju. Kao zaposlenik radi na administraciji Moodle instalacija unutar CARNET-a, održava edukacije i tečajeve. Tijekom COVID19 pandemije jedan od glavnih naglasaka bio je na pružanju podrške korisnicima u korištenju Moodle sustava.

Završio je 2010. godine preddiplomski, a 2013. godine i diplomski studij elektrotehnike, smjer komunikacije i informatika na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i time stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike. Usporedno uz Elektrotehnički fakultet, završio je i Program za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

» Detalji programa