Treći strani jezik na Loomenu

Kontekst razvoja tečaja korištenjem Moodle-a za fakultativno učenje (EU projekt).

Korišten je CARNetov Loomen, a tečaj je rađen u 2 razine učenja stranog jezik (A1 i A2).

Način korištenja resursa i aktivnosti, te način organizacije korisnika.

Sažetak rezultata i korištenje kombinirano i potpuno online (tijekom proljetnog zatvaranja zbog COVID-19 pandemije).

» Detalji programa