Prelazak na Moodle 2.x - DA ili NE?

U prezentaciji ce biti reči o prednostima i nedostacima prelaska na novu Moodle verziju (s verzije 1.9.x na 2.x), kako sa administratorske strane, tako i sa strane nastavnika, kreatora nastavnih materijala i aktivnosti. Posebna pažnja će biti posvećena mogućim koracima za sprečavanje problema prilikom migracije pre nego se isti dogode, kao i načinu i trajanju obuke nastavnika.

» Detalji programa