Darija Tadin-Đurović

Završila "šuvaricu" ekonomskog smjera inokorespondent, diplomirala na zagrebačkom ETF-u (današnji FER) na smjeru telekomunikacije i informatika, radila u HPT-u/HT-u na održavanju tekelomunikacijske mreže pa u HT-ovom Testing i trening centru na testiranju terminalne i core opreme, pisanju testnih scenarija i edukacijskih materijala (u LaTeX-u) i održavanju internih tečajeva.

Kljucala je – slijepo, zahvaljujući spomenutoj šuvarici – po terminalima telefonskih centrala AXE i sjedila za raznim računalima: od C-64, preko IBM-a pola dvanaest (da, da, IBM 1130), Atarija, MicroVAX-a, 386-ice, SPARC-a, do ovih današnjih PC-a. Nije prezala niti od embedded platforme OpenWrt na običnim ADSL ruterićima i na HLK-RM04, a niti od Simatica S7. Prirodni habitat je Debian linux/i3 WM.

Od 2015. radi kao nastavnica elektrotehničke grupe predmeta u Tehničkoj školi, Rijeka. Moodle je otkrila 2018., prvi MOOC koji je pohađala bio je Learn Moodle 3.7 Basics, a na Learn Moodle 3.9 Basics dodijeljena joj je jedna od ukupno osam značaka Learn Moodle 3.9 Basics Helper.

Jednom riječju: geek.

» Detalji programa