BigBlueButton - Kako podržati online predavanja za 3000 studenata

Sa svojih skoro 3000 studenata, Fakultet organizacije i informatike (FOI) je u vrijeme prelaska na online nastavu imao potrebu za videokonferencijskim sustavom relativno velikog kapaciteta. S obzirom da je FOI IT fakultet s dugogodišnjim iskustvom u upotrebi tehnologija otvorenog koda još u ožujku je započeto testiranje videokonferencijskog sustava BigBlueButton. U predavanju će biti prikazana dosadašnja iskustva FOI-a u korištenju sustava za videokonferencije BigBlueButton, njegovoj integraciji sa Moodle-om, te arhitekturi cijelog rješenja sposobnog da istovremeno podrži i više od 3000 sudionika.

» Detalji programa