Danijela Đukić-Ćosić

Danijela Đukić-Ćosić je profesor toksikologije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i predavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Poseduje kvalifikaciju Evropski registrovani toksikolog. Ima višegodišnje iskustvo u korišćenju Moodle platforme i svoja iskustva je prezentovala na više Moodle Moot konferencija gde je prikazala značaj Moodlea za proveru znanja pre ispita, za kreiranje programa zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje za studente medicine, stomatologije i farmacije, kao i značaj obuke na Moodle za univerzitetske nastavnike za vreme pandemije i kako iskoristiti mogućnosti Moodlea. Trenutno rukovodi Erazmus+ projektom Upoznaj toksičnost - živi bezbedno - MeeTox namenjenom obrazovanju odraslih u čijoj je realizaciji takođe predviđeno korišćenje Moodle platforme.

» Detalji programa