Upetljani, flipnuti, Mudl

Izlaganje predstavlja prezentaciju nekoliko nastavnih tema realizovanih kombinacijom materijala sa "Petlje" i Mudl-aktivnosti radi realizacije scenarija "obrunta učionica" (flipped classroom).


» Detalji programa