Integracija Petljinih otvorenih obrazovnih resursa sa Moodleom

Za većinu OOR na petlja.org postoji mogućnost preuzimanja SCORM paketa koji se može uključiti u Moodle. Inicijalno je implementirana mogućnost da se preuzme SCORM paket sa celim Petljinim onlajn kursom. Uvažavajući sugestije korisnika, dodatno smo omogućili preuzimanje pojedinačnih lekcija u zasebnim SCORM paketima, što daje veću fleksibilnost za uklapanje Petljinih lekcija u strukturu Moodle kursa koju je predvideo nastavnik. Takođe, s obzirom da Moodle Gradebook prikazuje rezultate na nivou aktivnosti, da bi se u Gradebook-u pratila svaka lekcija zasebno potrebno je da svaka lekcija bude u svom SCORM paketu koji se uključuje kao Moodle aktivnost.
Drugi izazov sa kojim smo se suočili je veličina SCORM paketa. S obzirom da Petljini OOR obično sadrže dosta slika veličina SCORM paketa može biti i više desetina megabajta. Ove veličine prevazilaze uobičajene limite na Moodle serverima, pa je neophodno da administrator poveća limit za upload. Problem veličine SCORM paketa postaje još izraženiji kada je svaka lekcija zaseban SCORM paket jer se pojedini fajlovi koriste u više lekcija i nije uvek lako optimalno rasporediti koji fajlovi idu uz koju lekciju. Zato smo implementirali i rešenje koje možemo nazvati proxy SCORM, a zasniva se na tome da se glavni sadržaj jednog OOR objavi kao statički web sajt i pored toga napravi jedan ili više malih SCORM paketa koji u vreme prikazivanja u web brauzeru ugrađuju sadržaj sa tog web sajta.

» Detalji programa