Jovan Marić

Završio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen u Petljinom dev timu od septembra 2019. Kroz brojne Petljine projekte učstvuje u razvoju platformi i alata koji pomažu u kreiranju i poboljšavanju eLearning sadržaja, a zatim i njihovom deljenju. Aktivno doprinosi projektima otvorenog tipa koji se bave eLearningom.

» Detalji programa