Dizajn učenja za bolje predmete i bolju analitiku

U izlaganju će se objasniti osnove dizajna učenja te će na primjerima biti prikazano zašto je dizajn učenja ključni za razvoj kvalitenih predmeta i analitičkih modela. Tokom izlaganja biti će prikazan primjer upotrebe dizajna učenja u sklopu online alata Balanced Design Panning. Alat je razvijeni na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s The Open University.

» Detalji programa