Različite primene Moodlea na Fakultetu organizacionih nauka, akreditacija i primena standarda

Sa ekspanzijom tehnologije i inovacija u oblasti eUčenja, raspoloživost takvog načina edukacije značajno se povećava. Prošle godine akreditovan je prvi program studija na daljinu na Fakultetu organizacionih nauka, nakon osmogodišnje primene blended learning metodologije. Time su ponovo pokrenuta pitanja kvaliteta ovakvog načina učenja, od kompetencija nastavnika da pripremaju nastavne sadržaje za ovakav vid nastave, odabira adekvatnog alata učenja, izbora aktivnosti, praćenja rada studenata na portalu kao i mogućnosti studenata da bez fizičkog prisustva tutora realizuju sve ishode učenja.

Neki od problema sa kojima se suočava institucija kojoj je osnovna delatnost obrazovanje „otvaranjem vrata” digitalnoj eri su i prava intelektualne svojine koja su do nedavno bila nejasan deo u svetu elektronskog učenja. 
Budućnost prava intelektualne svojine i zakona koji regulišu ovu materiju je neizvesna. Razvoj ekonomije bazirane na znanju i informacijama dovodi do rastuće pravne regulative, naročito u SAD-u koja predstavlja svetsku silu na području regulisanja prava intelektualne svojine i njihove agresivne primene u praksi. Sa druge strane postoje organizacije koje se suprotstavljaju ovoj ekspanziji, kao što je Creative Commons. Oni se bore protiv nametanja zabrana na legitimno pravo i potrebu civilnog društva da ima pristup informacijama i znanju. Put koji će odabrati fakulteti u Srbiji zavisi, između ostalih, i od nas koji aktivno primenjujemo različite koncepte elektronskog učenja u svom pedagoškom radu i pratimo efekte njene primene u obrazovnom procesu.

» Detalji programa