Vladan Mladenović

Vladan Al. Mladenović je nastavnik fizike, saradnik PhET i ZVKOV, učesnik desetina online seminara, moderator PIL kurseva, koautor i realizator programa "Elektronska škola za početnike, Mudl - osnovni nivo" i "Elektronska škola u oblacima - Mudl-napredni nivo".

» Detalji programa