Jasmina Nikolić

mr Jasmina Nikolić je asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za iberijske studije, prevodilac i ekspert za reforme visokog obrazovanja angažovan od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

» Detalji programa