Živana Komlenov

Živana Komlenov radi kao asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke), gde je trenutno i student doktorskih studija.

Angažovana je kako u nastavi tako i na nekoliko istraživačkih i obrazovnih projekata. Aktivno učestvuje u izradi univerzitetskih elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, administrira fakultetski Moodle sajt, te predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje Moodle jezičkih paketa za srpski jezik.

U više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodlea u Srbiji i okruženju.

» Detalji programa