Kristijan Zimmer

mr Kristijan Zimmer, dipl. ing je rukovodilac Centra informacijske podrške na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Univerziteta u Zagrebu, gde je zadužen za upravljanje IT infrastrukturom i podrškom za gotovo 500 zaposlenih i više od 4000 studenata.

Od 2010. godine član je izvršnog odbora OpenForum Europe u Bruxellesu. Član je Povjerenstva za e-učenje Univerziteta u Zagrebu i Odbora za celoživotno obrazovanje i e-učenje Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Član je EDEN-a - Evropske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

Na njegovom prethodnom položaju na FER-u bio je odgovoran za uspostavljanje FER-ove infrastrukture za e-učenje. Kao savetnik učestvovao je u uspostavljanju CARNet-ove E-learning akademije (ELA) u saradnji sa Univerzitetom Britanske Kolumbije iz Vankuvera i vodio je Referalni centar za odabir courseware alata.

Održavao je radionice i seminare o Web aplikacijama i dizajnu, e-učenju, sistemima za upravljanje sadržajem (CMS), sistemima za upravljanje učenjem (LMS), programskom jeziku PHP, vizualizaciji procesa, VoIP-u, m-commerceu i streaming multimediji.

Član je programskih odbora nekoliko godišnjih IT konferencija, uključujući Dane otvorenih računarskih sustava (DORS) i Hrvatsku konvenciju korisnika Linuxa (CLUC).

» Detalji programa