Miloš Bajčetić

Miloš Bajčetić je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič"). Od 1999. kada je održao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima, prevashodno pedagoških aspekata i praksom eUčenja. Autor je nekoliko projekata iz oblasti (medicinske) onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja.

Prvi onlajn kurs na Moodleu održao sada već daleke 2004/05. Pokretač je Moodle mreže Srbije (MM:S) i jedan od članova tima za lokalizaciju Moodlea na oba pisma srpskog jezika.

Koautor i rukovodilac preko 50 seminara i radionica o eUčenju. Konsultant na večem broju eLearning projekata WUS Austria i EU. Član međunarodnih udruženja EIfEL (European Institute for eLearning), AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, eLearning Task Force Serbia, kao i Obrazovnog foruma. Sertifikovani eLearning Tutor. Koordinator eLearning Centra Univerziteta u Beogradu.

» Detalji programa