Nađa Soldatić

Nađa Soldatić rođena je 1982. godine u Beogradu. Godine 2009. diplomirala je marketing na Megatrend poslovnoj školi, a 2009. i računarske nauke na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Radila je kao menadžer i šef finansijskog odseka za “Primo Piatto”, potom u tehničkoj podršci Piraeus banke, EFG banke, za B2B – “Eos Matrix”, kao i za “Vip” – Mobilcom Austria grupu. Od 2009. godine je sistem administrator i Moodle koordinator na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno angažovana i na Tempus projektu REFLESS.

» Detalji programa