Pitanja o pitanjima

Jedna od najpopularnijih aktivnosti u Moodleu su testovi, koje nastavnici koriste kao alat za procenu znanja polaznika, ali i kao pomoć polaznicima u samoproceni. S novim verzijama sistema testovi su doživeli nekoliko promena koje, iako nisu dramatične, mogu znantno povećati mogućnosti rada.

Tako su dodate nove vrste ponašanja testova i pitanja, poput davanja povratne informacije tokom pisanja testa, višestrukog ponavljanja pitanja, uzimanja u obzir tokom ocenjivanja faktora polaznikove "sigurnosti u odgovor" i slično.

Takođe, ostvarena je i nova programska podrška za izradu novih vrsta pitanja, pa se u bazi dodataka dostupnih za dodavanja na sistem nalazi i 30-ak novih vrsta pitanja. Na prezentaciji će biti predstavljene najzanimljivije vrste, koji većinom potiču s ustanove Open University iz Velike Britanije, među kojima su i različita pitanja sa prevlačenjem odgovora, dopunjavanjem, upoređivanjem uzoraka reči i slično.

U prezentaciji će biti objašnjen i rad sa statistikom testova i pitanja, koja nastavnicima pomaže u analizi kvaliteta pitanja. Biće objašnjen i rad s ulogama vezanim za pitanja, delimično dostupan i verziji 1.9, a koji nastavnicima omogućuje veću fleksibilnost u izradi testova i dodatne aktivnosti, poput produžavanja vremena trajanja pojedinim studentima, izrade studentskih pitanja i slično.

» Detalji programa