Nevena Ivković

Nevena Ivković je tehničar za asistivnu tehnologiju u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu. Bila je učesnica više konferencija, tribina i savetovanja vezanih za e-inkluziju.

» Detalji programa