Onlajn učenje je stiglo u naš grad

Prikaz projekta kojim će oko 300 nastavnika iz nerazvijenih opština Srbije biti osposobljeno da radi u Moodleu. Nakon kursa će im biti pružena prilika da naučeno isprobaju sa svojim učenicima.

U izlaganju će biti prikazani ključni momenti projekta: motivacija nastavnika da se prijave, moderiranje 10x30 polaznika, sistem "tri Moodlea", izazovi, teškoće i dobrobiti od projekta, kao i primeri dobrih radova nastavnika koji se prvi put susreću sa ovom platformom.

» Detalji programa