Upotreba Moodlea na Univerzitetu Mediteran

Način korišćenja Moodle sistema na Univerzitetu Mediteran, pregled alata koji se koriste, razne oblasti primene: biznis, IT, menadžment, strani jezici, pravo.

» Detalji programa