Uvođenje e-učenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Cilj ove studije slučaja je da predstavi proces uvođenja e-učenja u državnu upravu, odnosno u Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije kao deo razvoja strateškog pristupa modernizaciji sistema obuke u MUP-u, a naročito e-učenja kao koncepta koji unapređuje efikasnost obuke, podržava samousmereno učenje i profesionalizaciju obuke u MUP-u. Studija slučaja može da posluži kao dobra osnova za uvođenje e-učenja i upotrebu Moodlea i u drugim ministarstvima koja su deo sistema državne uprave u Srbiji.

» Detalji programa