Moodle i privatnost korisnika

Privatnost u e-učenju je tema kojoj je potrebno posvetiti više pažnje. Moodle kao najkorišćeniji LMS poseduje niz postavki kojima se privatnost može unaprediti, a za pojedine mogućnosti moguće je prilagoditi izvorni kod. Pored tehničkih, preostaju i drugi aspekti privatnosti na Moodlu, organizacione prirode, o kojima vredi diskutovati.

» Detalji programa