Multimedijalni sadržaji

Moodle pruža širok spektar mogućnosti prezentovanja edukativnog materijala. Međutim, većina prezentovanog materijala se svodi na tekstualne sadržaje, sa ponekom ilustracijom.

Anketrianjem populacije učenika (11-15 god. 5.-8. razreda osnovne škole) došli smo do zaključka da su njima mnogo prihvatljiviji multimedijalni sadržaji koji sadrže kratke filmove, animacije, interaktivne flash animacije i sl. Na ovaj način prevazilazi se statičnost udžbenika i proces usvajanja znanja se u velikoj meri ubrzava i optimizuje.

Rešenje ovog problema predstavlja bliža saradnja između krajnjih korisnika i kreatora nastavnog materijala, te edukacija kadra za korišćenje multimedijalnih programa u kojima je moguće kreirati multimedijalne sadržaje.

» Detalji programa