Dženan Strujić

Dženan Strujić je izvršni direktor u Institutu za informaciono komunikacione tehnologije, kao i asistent na fakultetu za IT. Objavljuje radove u oblasti elektronskog učenja i radi magistarsku tezu na temu integrisanja Moodle sistema i domenskih alata primenom Web servisa. Učestovao je u velikom broju Web projekata na bazi open source sistema, kao i implementaciji sistema za elektronsko učenje. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja.

» Detalji programa