Da li Moodle pomaže u učenju Zoologije ili povećanju prolaznosti na ispitu iz Zoologije?

Uvođenjem Zoologije kao jednosemestralnog predmeta, skraćivanje obima neophodnog teorijskog znanja koje bi studenti trebalo da ponesu ka narednim godinama studija kao osnovu biologije životinja, omogućilo je da se ovakav predmet, odnosno ishodi učenja koncipiraju u novim reformisanim studijama Zootehnike (ranije stočarstva).

A onda je, zahvaljujući WUS-ovom projektu MSDP+, stigao Moodle, nastavnici obučeni za korišćenje i započela je era «blended« nastave/učenja Zoologije. Pokazalo se da tokom 3 godine postojanja Moodle platforme za učenje Zoologije, prolaznost na ispitu lagano raste.

Postavlja se, međutim, pitanje: Koliko je blended način nastave/učenja Zoologije zaista doprineo da studenti nauče osnove biologije životinja koje su im neophodne za dalje učenje zootehničkih nauka? Koliko je, veliki trud, nas nastavnika na predmetu pre svega oko pripreme lekcija za moodle i stalne komunikacije sa studentima doprineo da studenti zaista ostvare planirane ishode učenja na Zoologiji?

Ova pitanja su počela da se nameću upravo sa povećanjem prolaznosti i razgovorom sa studentima, a naročito u situacijama, povremenih, po želji studenta i/ili odluci profesora, usmenih delova ispita, za dobijanje veće ocene ili korekciju zarađenog na pismenom završnom ispitu. Koliko su odgovori na pitanja na kraju lekcija i prelazak na sledeće, kao na sledeći nivo u kompjuterskim «igricama« doprineli mehaničkom pamćenju, na primer samo početnih slova (svedočenje upravo studenata!!!!) kod pitanja sa više ponuđenih odgovora, tačnog rezultata iz numeričkih pitanja ili tačno/netačno odgovora.

» Detalji programa