Lokalizacija Moodlea = Tantalove muke

Problemi i izazovi vezani za lokalizaciju Moodlea, trenutno stanje jezičkih paketa u regionu, lokalizacija nestandardnih dodataka i kako učesnici skupa mogu dati svoj doprinos istoj.

» Detalji programa