A

Ana Panić

Visoka škola unutrašnjih poslova, Uprava za policijsko obrazovanje, 2005.-2009.godine,

 • Policijski službenik, PU Banja Luka,
 • Inspektor za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda, PU Banja Luka,
 • Inspektor za specijalističku obuku, Uprava za policijsku obuku, Banja Luka

Analitike učenja i digitalna revolucija u oblasti obrazovanja

U poslednjih desetak godina, edukacioni sektor je prošao kroz značajan razvojni put. Sve učestalije korišćenje različitih digitalnih tehnologija je dovelo do prave revolucije u oblasti edukacije. Sve veći broj univerziteta i drugih obrazovnih institucija je uvideo mogućnosti korišćenja digitalnih tehnologija za prikupljanje kvalitetnih podataka o učenju i ponašanju studenta. U ovom pogledu, analitike učenja (Learning Analytics) predstavljaju jedan od primarnih načina na koji su ovi podaci korišćeni za unapređene nastave i pomoć studentima prilikom učenja. Ovo predavanje će se fokusirati na analitike učenja i pokušati da predstavi trenutno stanje u oblasti njihovog istraživanja, kao i primere njihove uspešne implementacije u praksi.


Asinkrone diskusije na Moodleu

U ovom radu prikazat ćemo razne mogućnosti asinkrone diskusije preko Moodlea koje se koriste na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZSEM). Asinkrone diskusije nisu vezane za mjesto i vrijeme i omogućuju studentima da u miru razmotre druga mišljenja te se uključe u diskusiju kada im to najviše odgovara.

Otvorene diskusije mogu biti razne neobavezne diskusije profesor-student, student-profesor i student-student, a zatvorene diskusije su vezane za nastavno gradivo te mogu biti diskusije profesor-student i student-student.

Posebno je zanimljiv kviz koji služi za zabavu i motivaciju studenata kroz igru i natjecanje, a najbrži studenti s točnim odgovorom mogu dobiti dodatne bodove. Za mjerenje kvalitete diskusije koristi se metoda analize sadržaja, a studenti su posebno motivirani sudjelovati u diskusijama i skupljati bedževe koje mogu zamijeniti za dodatne bodove.

Posebno ćemo analizirati motivaciju različitih grupa studenata te elemente i količinu Netspeaka u njima.


D

Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog. Radila je i kao projektni menadžer i rukovodila Programom za razvoj elektronskog učenja na univerzitetima od 2005. do 2011. godine. Trenutno je član Radne grupe za onlajn i digitalno učenje, Direktorata za obrazovanje i kulturu, Evropske komisije.


J

Još, još! (3.8)

Novine koje donosi verzija 3.8.


Jugoslava traži svoju ambasadu

Mudl-muk (Moodle-Mooc) na temu "Video-pedagogija"

Predavanje je prezentacija i najava MOOC-a realizovanog na Mudlu 3.7.  

Kurs je zasnovan na obuci "Video Pedagogy Training" u saradnji sa  ETF - European Training Foundation iz Torina.

MOOC pokriva dve teme:

 • Upotreba videa u obrazovanju i usavršavanju nastavnika
 • Upotreba videa u inicijalnoj i kontinuiranoj stručnoj obuci i usavršavanju

Koncipiran je tako da ga polaznici prolaze samostalno uz saradničko učenje i minimalnu moderaciju.


M

Miloš Bajčetić

Lekar, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič". Nastavnik na Filozofskom fakultetu na predmetu "Osnove eUčenja"

Od 1999. aktivno se bavi istraživanjima i praksom eUčenja. Autor nekoliko projekata iz oblasti medicinske i onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja. Koautor i rukovodilac brojnih seminara i radionica. Saradnik na eLearning projektima WUS Austria i EBRD.

Predsednik UO Moodle Mreže Srbije

Član međunardnih udruženja AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, kao i eLearning Task Force Serbia.

Certified eLearning Tutor.

http://reticulum.med.bg.ac.rs


Moodle na predavanju - Kako se riješiti šarenih papirića?

Što god dio pobornika e-obrazovanja mislio, klasična predavanja u skoroj budućnosti neće nestati - i dobro da je tako. Dobra klasična predavanja gotovo uvijek uključuju razne oblike interaktivnosti, koji se ostvaruju na različite načine, ponekad uz jeftina sredstva poput - šarenih papirića.

Može li platforma Moodle pomoći u povećanju interaktivnosti tijekom klasičnog predavanja? Ova prezentacija donosi pregled trenutačno postojećih dodataka (plugins) namijenjenih ovakvim aktivnostima, poput dodataka: E-Voting, Active Quiz, Hot Question, JazzQuiz i sličnih.

Uz opis postojećih funkcionalnosti, poput odgovaranja na pitanja, postavljanja pitanja, anketiranja ili prikupljanja povratnih informacija, diskutirat ćemo i o postojećim idejama za povećanje interaktivnosti, koje još nisu ostvarene u opisanim dodacima.


P

Povratak Sokratu posle 15 godina

Šta sam naučio od Moodlea, a šta Moodle od mene...


S

Snežana Marković

Diplomirani matematičar, nastavnica računarstva i informatike, autor ili instrukcioni dizajner više onlajn programa stručnog usavršavanja, već 12 godina koristi Mudl u nastavi. Kao pomoćnica ministra prosvete, koristeći Mudl, rukovodila je radnom grupom za kreiranje novih nastavnih programa.

https://www.linkedin.com/in/snezana-markovic-epismen/SOVA@UNS

SOVA - Centralna Moodle instalacija Univerziteta u Novom Sadu - uspostavljanje i prve primene.


T

Testiranje policijskih službenika i kadeta Policijske akademije MUP RS

Predstavljanje načina korištenja aplikacije MOODLE u vezi sa provjerom znanja i stručne osposobljenosti (testiranje) policijskih službenika i kadeta Policijske akademije MUP RS.

Mogućnost pristupa Pripremnim testovima tokom kalendarske godine. Testovi kreirani na osnovu Priručnika, a pitanja se povlače iz banke pitanja, nasumičnim izborom tako da svaki test sadrži nova pitanja. Testovi podijeljeni po oblastima rada. Mogućnost praćenja testiranja putem telekonferencije.

Korištenje i distribucija rezultata po završenom testiranju daje mogućnost evaluacije.

Efikasno, ekonomično i efektivno.


Top 6 Moodle tema

Prezentacija najpopularnijih Moodle tema koje su dostupne na oficijelnom Moodle sajtu, njihova statistika, izgled, mogućnosti podešavanja i sl.


V

Vitomir Kovanović

Dr Vitomir Kovanović je docent (Research Fellow) u centru za inovacije u oblasti učenja i školi za edukaciju pri Univerzitetu Južne Australije u Adelajdu u Australiji. Vitomir je završio doktorat u oblasti računarstva na Ediburškom univerzitetu u Velikoj Britaniji, a pre toga master i osnovne studije na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu. Njegovo istraživanje je fokusirano na oblasti analitika učenja i edukacionih tehnologija, i razvoj novih analitičkih modela za podršku prilikom učenja na daljinu.

Trenutno je sekretar društva za istraživanje analitika učenja (Society for Learning Analytics Research) i predsedavajući naučnog odbora za predstojeću desetu internacionalnu konferenciju o analitikama učenja LAK'20 (The Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge). Takođe je akademski urednik za časopis PLOS One i vandredni urednik za časopis Higher Education Research and Development (HERD). Dobitnik je više broja nagrada i priznanja, uključujući nagradu za najbolji rad na LAK15 konferenciji. U septembru 2019, dnevni list The Australian ga je uvrstio u 40 najboljih mladih naučnika Australije, kao jednog od 5 najcitiranijih mladih naučnika u oblasti društvenih nauka.В

Весна Попова

Весна Попова, дипломиран професор по германски јазик и книжевност и постојан судски преведувач од германски на македонски јазик и обратно. 

Завршени студии по германски јазик и книжевност, универзитет „Свети Кирил и Методиј„- Скопје. 

Од 2004-2008 живеев во Хамбург, Германија. 1 години студирав како гостин студент на катедрата по јужна славистика и на катедрата по германистика. 

Во тек магистерски студии по конференциско толкување при универзитет „Свети Кирил и Методиј„ во Скопје.

Сопственик на Центар за странски јазици и судски преводи Германика Штип.

Работно искуство: 10 години управител и професор по германски јазик во центар за странски јазици и судски преводи Германика во Штип. Долгогодишно искуство со курсеви за деца по германски јазик од 5 годишна возраст, ученици, студенти и возрасни лица., Стручни курсеви по германски јазик за менаџери во фирми во Штип како и специјализирани курсеви по германски јазик за медицински лица. 

Надворешен професор по германски јазик на катедрата по германски јазик и книжевност при универзитет „Гоце Делчев„ Штип, проект во траење од 6 месеци. 

1 година професор по германски јазик во средното музичко училиште „Сергеј Михајлов„ во Штип.

Долгогодишно искуство како постојан судски преведувач и толкувач во Македонија и сојузна Република Германија.

Од 2019 живеам во Германија, предавам онлајн курсеви по германски јазик со Мудл платформата и работам како постојан судски преведувач.


Г

Германски јазик онлајн, germanskijazik.mk

Проектот германскијазик.мк е проект на повеќе приватни училишта за германски јазик во Република Македонија. Во него земаат учество центарот за странски јазици Шрите од Кичево, центарот за странски јазици Германика од Штип, центарот за германски јазик Мотив од Кочани и училиштето за германски јазик Делфин од Битола. Сите професори, кои работат на овој проект се обучени да работат на МУДЛ платформата и работат со сопствени материјали. 

Тој претставува вмрежување на повеќе училишта за изучување на германскиот јазик онлајн, кое се изведува со помош на платформата МУДЛ и конференцискиот сервис ЗУМ. Во овој проект се нудат полуинтензивни групни курсеви како и интензивни курсеви во група или поединечни. Целта на оваа платформа е учесникот од Македонија или странство да може да избира училиште, каде што сака да го изучува германскиот јазик, како и  размена на ученици помеѓу училиштата. 

Платформата е верзија 3.7. На неа се поставени курсеви за сите степени според Европската референтна рамка за јазици од А1 до Б2. Се користат сите активности и материјали за учење, кои ги нуди платформата и тоа пдф датотеки, ППТ презентации, ворд датотеки, видео и аудио материјали, речници, домашни и училишни задачи, линкови од интернет, како и најзастапените активности од МУДЛ: страница, квиз, речник и домашна задача. Активностите се поткрепени со слики, текстови, аудио и видео материјали, додека квизовите се со голем број на видови на прашања (прашања со избирање, со влечење, точен неточен одговор, подредување, допишување и сл.).

Можноста за автоматско оценување на МУДЛ се користи максимално и тоа од овој начин на оценување постојано се следи напредокот на  ученикот и резултатите се впишуваат во дипломата за завршен степен. 

Со овој тип на онлајн учење, нема никакви ограничувања за учениците. Секој ученик може да учи во било кое училиште, без разлика каде ученикот живее, во кој град или во која држава. 

Ова е одлична можност за учесниците, македонци, кои се иселени во Германија, Австрија и Швајцарија, да учат од дома, и со мајчин говорител да го изучуваат германскиот јазик.


Гордана Јанакиевска

Раководител на одделение за следење и евалуација на постигањата на учениците и наставниците, Биро за развој на образование у Р. Северну Македонију


М

МУДЛ у Биро за развој на образование у Р. Северну Македонију

Бирото за развој на образованието согласно своите законски надлежности спроведува обуки за професионален развој на воспитно-образовниот кадар во училиштата. Следејќи ги современите трендови во образованието, Бирото обезбеди електронски Систем за управување со учење (www.lms.bro.gov.mk) со чија помош ќе се следи и поддржува професионалниот и кариерен развој на наставниците. Ова подразбира обезбедување онлине курсеви на теми кои се од интерес на наставниот процес но и за професионалниот напредок на наставниците.

Системот за управување со учење ја следи структурата на образовниот систем во Република Северна Македонија односно наменета е за предучилишно, основно и средно образование и ученичките домови. Исто така, е адаптирана на сите наставни јазици, македонски, албански, турски, српски и босански.

Во системот се регистрирани 20842 корисници од кои 20 се администратори. Недостасуваат уште околу … наставници но за жал сеуште нема доволно релијабилен извор на податоци за да се утврди точната бројка.  

Системот е тестиран минатата година со неколку анкети. Во мај, 2019 година е поставен онлајн курс за инклузивно образование. До 2.12.2019 курсот го завршиле 6945 наставници од кои 4842 на македонски јазик и 2103 на албански јазик. Курсот не е преведен на другите наставни јазици.

Во тек е изработка на курс за примена на ИКТ во наставата во траење од два часа. Се изработува според SCORM стандарди и има пет модули.


Н

Николче Шулевски

д-р Николче Шулевски е професор по германски јазик вработен во СОЕУ Јане Сандански, Бизнис Акедемија Смилевски и сопственик на приватното училиште по германски јазик Делфин. Во 2011 год. магистрирал на тема Примена на компјутерите во наставата по германски јазик во училиштата во РМ. Од 2011 год. активно користи и се занимава со платформата МУДЛ. Во 2018 год. успешно ја одбранил докторска дисертација на тема: Усвојување на германскиот како странски јазик со помош на платформата МУДЛ и други софтвери. 

Своето стручно усовршување во областа на електронското учење го започнува во 2009 год. со магистратурата. Во 2013 год. се стекнал со 10 месечна стипендија од програмата Erasmus Mundus – Basileus IV, програма на ЕУ на Универзитетот во Хајделберг (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) за истражување. 

Меѓу големиот број на семинари, саеми и конференции се вбројуваат: 

 • Учество на Саем и Конференција Learntec Карлсруе, Германија/ 22 интернационален саем и конференција на тема: Учење со ИТ технологија – Конференција
 • Учество на конференција Moodle//Mahara//Moot 2014 во Лајпциг, Германија
 • Учество и предавање на конференција Moodle Moot 2014 Austria
 • Учество и предавање на конференција  Moodle Moot HR14 во Хрватска
 • со одобрение на Министерството за образование и наука на Република Македонија, официјално е одобрена и првата МУДЛ училница во Република Македонија
 • Учество и предавање на конференција Moodle Moot Serbia 2014 во Белград
 • Основање на невладино здружение МУДЛ Македонија во 2015 год. 
 • Учество и предавање на конференција Moodle Moot Serbia 2015 во Белград
 • Учество на онлајн конференција 5. DafWebKon 2016 со тема: Доживување на германскиот јазик мултимедијално.
 • Учество и предавање  на конференција Moodle DACH 2016 во Констанц Германија 
 • Учество и предавање на конференција Moodle Moot Serbia 2017 во Белград
 • Учество и предавање на онлајн конференција 6. DafWebKon 2017 
 • Учество на онлајн конференција 7. DafWebKon 2018
 • Организатор на 8th WeB Moodle Moot 2018