Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima


A

Andreas Hruska

Diplomirani inženjer Andreas Hruska je osnivač i direktor kompanije eDaktik. Stekao je odlično tehničko obrazovanje na Tehničkom univerzitetu u Beču, a potom i mnogo godina iskustva u domenu osmišljavanja i implementacije računarski potpomognutih, "e-taktičkih" obrazovnih rešenja. Osnovni fokus njegovog rada je na upravljanju ciklusom e-učenja, razvoju kurseva, obukama predavača i tutora, te razvoju i implementaciji platformi za učenje sa posebnim fokusom na kompletna Moodle rešenja.


B

Bojan Mitrović

Bojan Mitrović je profesionalni programer od 2003. godine. Programirao je preko 30 web aplikacija, programa, kao i dodataka za komercijalne i open source programe iz oblasti elektronski potpomognutog učenja, učenja na daljinu, arhitekture, građevinske fizike i 3D parametarskog modelovanja. Kao web programer je dugogodišnji saradnik Arhitektonskog fakulteta i Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.


D

Decenija primene Moodle platforme u arhitektonskom obrazovanju

Prezentacija će ponuditi kritičku analizu desetogodišnjeg perioda primene Moodle platforme za podršku nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Daće statistički pregled koji će ilustrovati trendove u korišćenju Moodle platforme na različitim predmetima i u raziličitim pedagoškim modovima. Biće prodiskutovane i funkcionalnosti Moodle platforme koje bi valjalo dalje razvijati radi boljeg ispunjavanja potreba arhitektonskog, ali i generalno savremenog obrazovanja. 


G

GDPR i Moodle - kako štititi korisnike, a kako sebe?

GDPR ili General Data Protection Regulation je Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka, donešena od strane Europske unije 2016. godine. Regulativa donosi okvir za postavljanje visokog standarda zaštite ličnih podataka svih građana EU ali i onih van EU. Ova uredba stupa na stnagu 25. maja 2018. godine. Moodle HQ je u cilju zadovoljenja zahteva ove regulative dao niz preporuka koje se odnose na prilagođavanje koje treba da sprovedu administratori svake pojedinačne Moodle instalacije. U cilju pojednostavljenja primene ove regulative razvijena su i dva dodatka: Policies i Data Protection. Ova dva dodatka su dostupna za Moodle verzije 3.3 i 3.4, ali u verziji 3.5 ovo će biti standardni dodaci. Cilj ove prezentacije je da svim učesnicima ukaže na zahteve vezane za GDPR, ali i implementacije ovih zahteva u Moodle okruženje.


M

Mirjana Devetaković

Dr Mirjana Devetaković predaje u zvanju docenta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na problemima kodifikacije arhitektonskog znanja u virtuelnim obrazovnim okruženjima. Zajedno sa dr Slavkom Gajinom i Bojanom Mitrovićem učestvovala je u koncipiranju e-Learning sistema Akademske mreže Srbije 2008. godine. Integrisanjem e-Learninga u nastavne procese bavi se od 1996. godine, kada je Srbija (ponovo) priključena na Internet. Radila je kao konsultant na uvođenju korporativnog e-Learning sistema baziranog na Moodle platformi za Sberbank Srbija.


Moodle 3.5 svuda i na svakom mestu (od Moodle Mobile do Moodle Desktop aplikacije)

Moodle u verziji 3.5 usmeren je na usklađenost s GDPR-om, kao i na poboljšanju upotrebljivosti i pristupačnosti sistema. Nova verzija Bootstrap 4 stable pruža više mogućnosti prilikom dorade teme, te mogućnost "Simple Global Search" koja omogućava globalno pretraživanje. Tu su i nove mogućnosti kod izrade esejskih pitanja u testu, snimanje audio i video zapisa direktno kroz Atto tekst editor, finiji prikaz rezultata u aktivnosti Izbor itd.


Moodle kao infrastruktura za Micro Learning aplikacije

Upotreba Moodle platforme kao infrastrukture za distribuciju "Micro Learning" sadržaja za mobilne aplikacije. U izlaganju će biti predstavljeno kako je Moodle platforma korišćena za izradu "Micro Learning" Apache Cordova hibridne aplikacije, korišćene tehnike i izazovi, kao i mogućnosti daljeg razvoja. Primer aplikacije koji će biti predstavljen je razvijan za potrebe kontinuirane edukacije radnika službi Hitne pomoći na teritoriji Kanade.


R

Ralf Hilgenstock

Ralf je dugogodišnji Moodler (već 15 godina) i vlasnik kompanije eLedIa eLearning in Dialogue, Moodle partnera sa sedištem u Nemačkoj. Iskusan je predavač, menadžer platforme i konsultant.


U

Uloga diskusije u e-learning sustavu

Važan dio svakog e-learning sustava, osobito asinkronog, su diskusije. Pomoću diskusije studenti mogu redovito komunicirati s profesorima, ali i između sebe. Asinkrone diskusije nisu vezane za mjesto i vrijeme i omogućuju studentima da razmotre tuđa mišljenja te odgovore na njih na jasan i smislen način. Na taj način moguće je ostvariti puno kvalitetnije diskusije nego u klasičnoj nastavi. LMS sustavi poput Moodlea pored ostalih mogućnosti mogu registrirati i da li se radi o aktivnom ili pasivnom sudjelovanju u diskusiji. 

U ovom izlaganju opisat ćemo neke od brojnih mogućnosti koje nudi diskusija. Posebno ćemo analizirati utjecaj diskusije na kvalitetu e-learning sustava. Opisat ćemo otvorene i zatvorene diskusije koje se koriste na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Posebno ćemo napraviti analizu sadržaja i opisati korištenje elemenata Netspeaka u diskusiji. Brzi razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) te svakodnevno korištenje novih oblika komunikacije poput SMSa, Skypea, Facebooka-a, WhatsAppa i sl. na razne načine utječe na promjenu jezika te na stvaranje nove jezične forme - tzv. „Netspeaka“. Analiza sadržaja i mjerenje količine Netspeaka na osnovu razvijenih standarda pokazuje da je količina Netspeaka u diskusiji student-student koja je više neformalna veća od one u diskusiji profesor-student koja je više formalna. Istraživanje također pokazuje da postoji pozitivna korelacija u korištenju Netspeaka između nastavnika i studenata tj. ako nastavnik koji moderira diskusiju koristi pojedine elemente Netspeaka, npr. emotikone, onda će ih i studenti koristiti u većoj mjeri.


Upravljanje EU pitanjima privatnosti unutar Moodle platforme

Opšti pravilnik o privatnosti podataka stupa na snagu 25. maja. Predavač će dati pregled ovih propisa i šta oni znače u kontekstu sistema za upravljanje učenjem. Nove funkcionalnosti Moodle verzije 3.5 podržavaju doneta pravila. Biće prikazano gde se ona mogu naći i kako rade.


В

Видео конференции во Мудл

Како да се збогати една eLearning околина како што е Мудл со можност за видео конференции, за побрзо создавање, споделување и следење на ефективните образовни искуства за учениците и за професорите? Дали е можно да се постави видео конференција односно on-line состанок како решение со отворен код (opensource) и да се интегрира во Мудл? Доколку имате сервер под ваша контрола, и би можеле да го вклучите за поддршка на повеќе истовремени корисници, тогаш тоа е можно. Такво решение, можеби помоќно и од Adobe Connect е OpenMeetings. Функционалности на OpenMeetings се: може да се дели whiteboard помеѓу корисниците, да се одржуваат аудио и видео конференции, има можност за поставување и конвертирање на презентации во Flash форматот, PDF, PPT или ODP и има можноста за снимање на состаноците. Но најбитно од се е што има поддршка за сите платформи, односно оперативни системи. Настрана од тоа што има можност да се снимаат состаноците, исто така, може да се споделува екранот дури и од Linux машина, што не е можно со Adobe Connect. Најдобро од сè е тоа што целиот пакет OpenMeetings е врз основа на слободен софтвер. При тоа се користи Red5 сервер за чување, снимање и делење на видео и аудио, како и за управување со "собите" за конференции. За да се конвертираат документите во Флеш формат, се користи OpenOffice.org, но во сервер мод. Манипулира користејќи Ffmpeg за видео, SOX за аудио, за сликите употребува imagemagick, додека за страната на клиентот користи OpenLaszlo Flash. Ова не е се. OpenMeetings може да се интегрира во Мудл. Во оваа прилика ќе се зборува за користењето на OpenMeetings, како активност за учениците и професорите во самиот Мудл систем.


З

Зоран Милевски

Професор по информатика во Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци.

Завршени студии по информатика на ПМФ Скопје и Магистерски студии по информатички науки на УГД Штип.

Член на Моодле Македонија и активист во продирувањето на успешната приказна за Moodle во Македонија.


И

Игор Богданоски

Наставник по Математика, роден во Прилеп на 07.09.1977 година. Завршив Гимназија во Прилеп во 1995 година. Природно Математички Факултет група Математика наставна насока завршив во 2001 година. Имам работено во погоелм број основни и средни учеилишта а во моментот работам како насатвник по математика во ООУ Блаже Конески - Прилеп.


Илче Ацевски

Дипломиран електроинженер од полето за електроника и телекомуникации на факултетот ФЕИТ во Скопје. Од 2013 година магистер на информатичка технологија на Техничкиот факултет во Битола. Во моментов работа како наставник во средно општинско техничко училиште СОТУ "Ѓорѓи Наумов" -Битола. Потпретседател на здужението Мудл Македонија.


Искуство во користење на е-учење Moodle во образовниот процес и можност за менаџирање со едукативни аналитики

Презентација на искуството во користење на е-учење Moodle од учебна 2010/2011 година во Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци,

Користење на аналитиките на Moodle  за полесно следење на учењето на учениците во образовниот процес


К

Користење на Moodle платформа во наставата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип

 • Историја за УГД, Центар за електронско учење
 • Статистички податоци за Moodle платформата на УГД
 • Примена на модули и плагини и др.

М

МУДЛ платформата во високото образование - Примена и употреба во БАС

 • Начини за развој или модификација на плагини во однос на образовни потреби.
 • Процедури за update на платформата и базите.
 • Претворање на стари типови и архитектури на датабази во новите INNODB архитектури.

П

Помошни софтвери за предавање iTАLC + Netsuport School

Помошни софтвери за предавање iTАLC + Netsuport School, кои претставуваат неопходни алатки за работа во компјутерската училница, како и  за конференцискиот сервис ZOOM, кој заедно со МУДЛ и помошните софтвери за предавање iTАLC + Netsuport School претставуваат одлична комбинација за спроведување на електронска настава а воедно и далечинска настава.


Предавање Математика со Moodle во Основно образование

 • Во почетокот ќе ја прикажам moodle статистиката за искористеноста на moodle во светско ниво а потоа и во Македонија и во земјите кои се учесници на конференцијата Србија, Хрватска како и бројот на регистрирани moodle web страни.
 • Ќе ја претставам идејата за дигитално основно училиште преку moodle со користење на веб страната http://moodle.oublazekoneski.edu.mk.
 • Потоа ќе го презентирам како новите Cambridge програми по математика можат да се предаваат со користење на Moodle. Искористување на спиралниот карактер на наставната програма на најсоодветен начин со moodle.
 • Ќе  презентирам неколку пристапи во предавање математика со користење на Moodle
  • Превртена училиница (користење на screencast)
  • Квизови (на веб страната на располагање има комплетна банка на прашање 1800 по кои се изведување екстерното тестирање на учениците од VI, VII, VIII и IX одделение)
  • Ресурси (работни листови, линкови до можости за проширување, математички игри кои можат да сеискористат за збогатување на наставата по математика)
  • Форуми за дискусија (за некое од 5те подрачја, за наставната содржина, за домашната, за оценувњето)
  • Користење на matheditor, MathType за математички записи (вовед во LaTeX како можност за дополнитлени активност слободни ученички активности) како во форумите или во нивните одговорни на дневните задачи
  • Користење на анимации направени во Geogebra, Cabri Geometry, Mathematica во Mooode курсевите за збогабтување на наставата по математика.
  • Објаснување на предностите на асинхроното учење во споредба со синхроното учени и како тоа најдобро може да се направи во настaвата по математика со помош на Moodle
  • Оценување на учењето и поучувањето со помош на Moodle 
 • Ќе завршам со сопствени согледување за можностите за заголемување на користеноста на Moodle од страна на наставниците на сите нивоа како и причините кои тоа го попрелуваат.

С

Стојанче Спасов

По професија магистер по компјутерски науки – Информациски системи и технологии. Вработен на УГД како Советник за е-Учење и администратор во Центар за електронско учење. 

Работно искуство:

 • Веб  администратор  на  повеќе  веб  сервери  на  УГД
 • Веб програмирање: Развој на веб апликации и сервиси за УГД
 • Соработник на обуките (Moodle и др.) за наставниот кадар на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

У

Усвојување на германскиот како странски јзик со платформата МУДЛ и други софтвери (истражување за докторска дисертација)

Истражувањето е спроведено во период од 2012-2016 год. и опфаќа 3 образовни институции. Со студенти во Бизнис Академија Смилевски, со ученици во СОЕУ Јане Сандански и со слушатели во Училиштето за германски јазик Делфин. 

Со истражувањето учениците имаа можност да го усвојат германскиот јазик на нов модерен начин на онлајн учење, преку платформата МУДЛ. Учењето се состоеше од:

 • изучување на нов материјал преку слики, текстови, вежби, домашни и училишни задачи, аудио и видео материјали, линкови и сл.,
 • вежби за повторување,
 • пребарување во електронски речник,
 • пребарување на интернет на одредени теми,
 • изработување на училишна и домашна задача,
 • изработување на проектна задача,
 • изработување и поставување на ППТ презентации и
 • изработување на тест за проверка на знаењето.

Вкупниот број на учесници во анкетите изнесува 282 учесници. Анкетата е составена од 40 анкетни прашања (во натамошен текст: АП), кои заради големиот број на прашања се поделени во следниве седум блока: општи прашања, општи прашања за МУДЛ, споредбени прашања, писмено и усно оценување, додатоци и учење од дома, резултати од истражувањето и дефинитивни одговори. 

 • Блок I: Oпшти прашања: пол, година, возраст и ниво, претходно искуство, компјутерски компетенции и други предмети со помош на компјутер.
 • Блок II: Oпшти прашања за МУДЛ: активност на час, дисциплина, интерес, функционалност и применливост и корист од поставените материјали.
 • Блок III: Споредбени прашања: споредба на МУДЛ со класичната настава, текстови и наставни материјали, оценување на вежбите и разлики, домашна и училишна задача, начин на пишување и користење на МУДЛ од дома.
 • Блок IV: Писмено и усно оценување: писмена работа, споредба, оценување, усна оцена и објективност во оценувањето.
 • Блок V: Додатоци и учење од дома: Користење на поимник, нотес, онлајн учење од дома, онлајн учење од дома наспроти онлајн учење во училница и учење со МУДЛ, НСС и скајп. 
 • Блок VI: Резултати од истражувањето: предности, слабости, јазични вештини, читање, пишување, слушање и зборување.
 • Блок VII: Дефинитивни одговори: класична или онлајн настава, МУДЛ по сите предмети во училиштето, со МУДЛ до подобрување на образованието и повторно учење преку платформата МУДЛ.